Các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía đông có thể khởi công vào tháng 4/2020

 • Các dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP có thể sẽ được khởi công trong tháng 4/2020 nếu không phát sinh các tình huống cần xử lý và có sự hỗ trợ tích cực từ phía các bộ, ngành liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

  Tại báo cáo mới gửi đến Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã đưa ra dự báo trên. Theo dự kiến, trong khoảng đầu tháng 10/2019, hồ sơ mời thầu toàn bộ 8 dự án thành phần dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông sẽ được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

  Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo nghị quyết của Quốc hội, có chiều dài 654km, được đầu tư với số vốn là 118.716 tỷ đồng, trong đó, vốn Nhà nước là 55.000 tỷ đồng và 63.716 tỷ đồng được huy động ngoài ngân sách. Để thuận tiện cho quá trình triển khai, dự án đã được chia thành 11 dự án thành phần, trong đó, có 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP.


  Tháng 4/2020, có thể khởi công 8 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số
  đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

  Báo cáo cho biết, sau 11 tháng, kể từ thời điểm Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (tháng 11/2017), toàn bộ các thủ tục đã được Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện theo đúng quy định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi toàn bộ 11 dự án thành phần. 

  Thời gian tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đã được rút ngắn khoảng 3-5 tháng so với quy định về trình tự, thời gian thực hiện của pháp luật đối với dự án quan trọng quốc gia cũng như thời gian thực hiện một số dự án tương tự.

  Cũng theo thông tin từ Bộ trưởng Thể, việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu đối với 3 dự án đầu tư công, sẽ được hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6/2019. Riêng thời gian thiết kế cầu Mỹ Thuận 2 có thể sẽ kéo dài hơn do có tính chất đặc thù, dự kiến, tháng 11/2019 sẽ hoàn thành phê duyệt.

  Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán toàn bộ 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP, dự kiến, sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 9/2019.

  Tại báo cáo, Bộ cũng cho biết, về tiến độ giải phóng mặt bằng, hiện đã hoàn thành hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn bộ 11 dự án thành phần, chủ đầu tư đã hoàn thành được 93% việc cắm cọc giải phóng mặt bằng tại hiện trường và bàn giao được khoảng 88% cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương.

  Công tác bàn giao toàn bộ cọc giải phóng mặt bằng để các địa phương thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến sẽ được hoàn thành về cơ bản ngay trong tháng 5/2019. Công tác giải phóng mặt bằng đến thời điểm khởi công các dự án thành phần sẽ đạt được khoảng 70% tổng khối lượng giải phóng mặt bằng.

  Về vấn đề lựa chọn nhà thầu, người đứng đầu Bộ cho biết, theo báo cáo của các chủ đầu tư (bên mời thầu), tính đến hết ngày 16/5/2019, đã bán được 81 bộ hồ sơ mời sơ tuyển/34 nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong đó, các nhà đầu tư nội là 24, có 6 nhà đầu tư Trung Quốc, 2 nhà đầu tư Nhật bản, 1 nhà đầu tư Hàn Quốc và 1 nhà đầu tư Pháp.

  Vào khoảng đầu tháng 9/2019, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP.

  Theo quy định của luật đấu thầu, sẽ lựa chọn tối đa 5 nhà đầu tư có điểm xếp hạng cao nhất tại bước sơ tuyển để đưa vào vòng đấu thầu.

  Bộ dự kiến, khoảng vào đầu tháng 10/2019, sẽ thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với 8 dự án thành phần. Trong tháng 10/2019, sẽ đăng tải công khai thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu.

  Thời gian tối thiểu để các nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu là 90 ngày. Khoảng tháng 01/2020, sẽ đóng thầu. Thời gian đánh giá hồ sơ mời thầu là 30 ngày. Trong tháng 3/2020, Bộ sẽ tiến hành tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và vào khoảng tháng 4/2020, sẽ đăng tải kết quả lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng.

  Theo tính toán của Bộ trưởng Thể, các dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP có thể khởi công xây dựng trong tháng 4/2020, nếu không phát sinh các tình huống phải làm rõ, xử lý và có sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

  (Theo VnEconomy)
  (Trích Batdongsan.com.vn)
 • Tags: